Advertentienummer: V1899
Aanmaakdatum: 15-06-2017

Advertentie details

Thema (soort werk):
Activiteitenbegeleiding
Administratief
Besturen
Bewegen (sport en spel)
Communicatie/PR
Hand-en spandiensten
Organiseren
Voor wie:
Individuen
Waar (locatie van het werk):
Moesel
Wanneer:
Maandelijks
Projectmatig
In onderling overleg
Vraag/aanbod:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Wij, wijkraad Moesel, hebben een heel gezellig team en zijn op zoek naar een secretaris en vrijwilligers die hand- en spandiensten voor de verschillende commissies willen verrichten.

De secretaris maakt samen met de voorzitter en de penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur.

Werkzaamheden:

 • Het (in overleg met de voorzitter) opstellen van de agenda voor de bestuursvergadering;
 • Het notuleren van de bestuursvergadering op de 2e woensdagavond van de maand (juli en augustus vakantie);
 • Het verzorgen van in- en uitkomende post en mails;
 • Het bezorgen van de wijkkrant;
 • Het opstellen van het secretarieel jaarverslag;
 • Overige (administratieve) werkzaamheden om het bestuur te ondersteunen.

Onze wijkraad bestaat uit verschillende commissies. Iedere commissie heeft een contactpersoon die zitting heeft in het bestuur:

 • Commissie Jeugd, Speeltuinen en Nieuwkomers

De Commissie Jeugd organiseert de volgende activiteiten: de drukbezochte Buitenspeeldag, 2x per jaar een populaire discoavond voor de jeugd van de basisscholen en de jaarlijkse Halloweenviering. Wij zijn op zoek naar wijkbewoners die graag willen meehelpen met deze leuke activiteiten.

De Commissie Speeltuinen controleert regelmatig nauwkeurig de veiligheid van de speeltoestellen in de wijk en brengt verslag uit aan de gemeente van de reparaties die volgens de commissie verricht moeten worden. Ook als speeltoestellen in dusdanig slechte staat verkeren dat deze vervangen dienen te worden, wordt dit aan de gemeente doorgegeven.

 • De Commissie Nieuwkomers verwelkomt de baby's in de wijk en verrast hen met een leuke attentie.
 • Commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen

De commissie heeft de taak om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en heeft overleg met o.a. gemeente, politie en Wonen Limburg. De actiepunten volgen we op de voet. Ondersteuning hierbij is van harte welkom.

 • Commissie Onderwijs, Sport en Welzijn

De commissie onderhoudt contact met onderwijsinstellingen en komt op voor de sportfaciliteiten in de wijk. Men heeft regelmatig overleg met o.a. gemeente over de laatste ontwikkelingen. Deze actiepunten volgen we op de voet. Ondersteuning hierbij is van harte welkom.

Om de wijkbewoners te informeren over onze actiepunten en andere interessante onderwerpen brengen we 3x per jaar de wijkkrant uit. De bestuursleden zorgen voor de verspreiding hiervan. Daarnaast kan men info vinden op onze website www.wijkraadmoesel.nl.

 

Tegenprestatie

 • Een gezellig team met enthousiaste vrijwilligers;
 • De positieve reacties van de wijkbewoners zorgen voor een goed gevoel en blijk van waardering.