Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

Vluchtelingen en vrijwilligerswerk

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn vrij om te werken in Nederland. Zij mogen dus ook vrijwilligerswerk doen.Het maakt in dat geval niet uit of zij nog in een AZC wonen of al zelfstandig wonen. Algemene informatie over vrijwilligerswerk voor vluchtelingen kunt u hier vinden in een pdf van de Rijksoverheid.

Ook asielzoekers ( mensen zonder verblijfsvergunning) mogen in Nederland vrijwilligerswerk doen. De asielzoeker moet dan wel een vreemdelingenidentiteitsbewijs hebben (W document) en dan moet uw vrijwilligersorganisatie een vrijwilligersverklaring hebben of aanvragen bij het UWV. Met deze verklaring toetst het UWV of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk. Is dit het geval, dan verstrekt het UWV de vrijwilligersverklaring. U moet rekening houden met 2 weken tijd voordat het UWV een uitspraak doet.

De criteria voor vrijwilligerswerk zijn:

  • de werkzaamheden zijn gebruikelijk onbetaald;
  • er is geen sprake van een winstoogmerk;
  • het vrijwilligerswerk dient een algemeen maatschappelijk belang.

Voor vluchtelingen (met verblijfsvergunning) heeft u geen vrijwilligersverklaring nodig, behalve als de vluchteling in kwestie een werkloosheidsuitkering heeft. In dat geval heeft u ook voor een vluchteling een vrijwilligersverklaring nodig.

Vrijwilligersverklaring aanvragen? Klik hier. Of lees eerst meer.

Voor nog meer informatie over vluchtelingen en vrijwilligerswerk zie de website werkwijzervluchtelingen.nl

Twijfelt u ergens over? Heeft u nog vragen? Wilt u graag met vluchtelingen aan de slag binnen uw vereniging? Bel of mail ons dan via Simone de Back, Punt Welzijn, 0495-697900, of goedbezig@puntwelzijn.nl