Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

Wat is een beursvloer?

Een Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord.

Matches

Bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar. De sfeer is informeel en dynamisch. Doel: het maken van een match. Wat de een biedt, is voor de ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Maatschappelijke Beursvloer, maar met gesloten beurzen. 

Voorbeelden

Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor dinsdagavond; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een training Bedrijfshulpverlening. Medewerkers van de afdeling Personeel en Organisatie van een bank trainen jongeren in een achterstandswijk op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens het zomerfeest van deze bank.

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat een beursvloer inhoudt? Of waar in het land nog meer beursvloeren plaatsvinden of hoeveel matches andere beursvloeren hebben opgeleverd? Kijk dan op www.beursvloer.com.

In 2016 en 2017 hebben we een beursvloer georganiseerd. We kijken heel tevreden en enthousiast terug op deze bijeenkomsten. En danken alle aanwezige bedrijven, serviceclubs, vrijwilligersorganisaties en gastlocaties voor hun deelname.