Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

Contact / deelnemer

In deze rubriek gaat het om het verbinden van mensen zonder tussenkomst van een vrijwilligersorganisatie of ander georganiseerd verband. Mensen helpen mensen, ontmoeten elkaar of worden lid van een organisatie. Zo eenvoudig is vrijwilligerswerk.

1 Burenhulp is ook vrijwilligerswerk
Burenhulp is van alle tijden. Het is niets meer of minder dan iemand uit de eigen straat of buurt een handje helpen. Vrijwilligerswerk zoals een keer een boodschap doen, de hond uitlaten, een kastje naar boven helpen sjouwen of een TV programmeren. De mooiste vorm van burenhulp is natuurlijk als dat vanzelf gaat. Maar u weet niet altijd wie u kunt vragen. Of wie iets nodig heeft. Ook is het belangrijk dat u gemakkelijk nee kunt zeggen als het niet uitkomt. Goedbezig Weert zorgt er op een eigentijdse manier voor dat mensen die iets nodig hebben op een makkelijke manier in contact kunnen komen met mensen uit de buurt die wel vrijwilligerswerk willen doen.

Let bij burenhulp wel op het volgende: Iemand helpen die adverteert onder het kopje contacten doet vrijwilliger inzet die valt onder burenhulp. Dit betekent dat degene die gaat helpen niet valt onder een vrijwilligersorganisatie en geen beroep kan doen op de vrijwilligersverzekering van de gemeente Weert. Ook vindt er geen ondersteuning vanuit een vrijwilligersorganisatie plaats. Degene die de hulp vraagt, doet dit op eigen gelegenheid en ook niet vanuit een instantie/organisatie. Het is belangrijk u hier van bewust te zijn en vooraf goede afspraken met elkaar te maken over de gevraagde en geboden hulp, de manier van kennismaking enz

2 Samen genieten van een hobby
Hebt u een hobby en vindt u het leuk om deze met anderen te delen? Maar u weet niet met wie? Plaats dan een advertentie met een oproep. Bijvoorbeeld: ‘Ik ga graag wandelen of geo catchen, maar doe dat niet zo graag alleen’. Of ‘ik heb modeltreinen als hobby en wil graag in contact komen met andere modelbouwers’. Zo kan er een groep ontstaan van mensen met dezelfde interesse en kan er samen worden opgetrokken.

3 Deelnemers werven
Heb je een leuke activiteit die voor iedereen open staat, werf dan hier jouw deelnemers. Denk daar bijvoorbeeld aan een wandeltocht, sportactiviteit, toernooi, congres, concert enz.

Voor deze rubriek hebben wij een aantal tips opgesteld waar u aan kunt denken als u met een vreemde iets afspreekt.

Ga direct naar de contacten advertenties