Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

Wie zijn we?

Wij zijn medewerkers van de brede welzijnsinstelling Punt Welzijn en gebruiken deze website vanuit het team dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ondersteunt en het team dat zich bezighoudt met mantelzorg en maatjes. We hebben als doel dat burgers, vrijwilligersorganisaties en bedrijven elkaar kunnen vinden om samenwerking met elkaar aan te gaan, elkaar te helpen of iets voor elkaar te betekenen. Je kunt daarvoor advertenties plaatsen op onze website. Daarnaast bieden we diensten en activiteiten aan en ondersteunen we vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers, mantelzorgers, mensen die mogelijk eenzaam kunnen worden en bedrijven/ondernemingen. De laatsten adviseren we indien gewenst op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Hieronder stellen wij ons aan je voor.

Waar vrijwillige inzet staat wordt bedoeld: informeren, adviseren en makelen op het gebied van vrijwilligers en vrijwilligerswerk, tevens onderhoud van de website www.goedbezigweert.nu

Simone de Back

 

s.de.back@puntwelzijn.nl

 

06 54304692

 

 • Vrijwillige inzet

Diederieke Brueren

 

d.brueren@puntwelzijn.nl

 

 

 • Jonge mantelzorgers

Francien Clout

 

f.clout@puntwelzijn.nl

 

 06 54304192

 
 • Vrijwillige inzet
 • Betrokken Ondernemen
 • Sponsorwinkel
 • Mantelzorg

Elsa van den Goor

 

e.vandengoor@puntwelzijn.nl

 

 

 • Vrijwillige inzet
 • Ondersteuning vrijwillige ouderenadviseurs

Pauline van Hulzen

 

 p.van.hulzen@puntwelzijn.nl

 

06 52637342

 
 • Mantelzorg
 • Maatjes

Sanne Kuepers

 

s.kuepers@puntwelzijn.nl

 

06 31225929

 

 

 • Mantelzorg

 

Mariska Sanders

 

m.sanders@puntwelzijn.nl

 

06 44965292

 

 • Vrijwillige inzet
 • Evenementen zoals Beursvloer en Comm op

Imke Gijsen

Foto volgt..

 

 

 
 • Mantelzorg

Vrijwillige consulenten

goedbezig@puntwelzijn.nl

0495 697900

 • Draaien spreekuur :
 • di 14.00-16.00 uur
 • do 9.30-12.00 uur
 • Keuren de advertenties obv onze richtlijnen
Vrijwillige consulenten deskundigheidsbevordering goedbezigweert@gmail.com

0495 697900

 •  Organiseren workshops